Mức đền bù cho cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân. Nhiều người thắc mắc, vậy loại cây trồng nào đem lại đền bù cao nhất khi Nhà nước thu hồi đất? Hãy cùng Văn phòng Công chứng Nguyễn Huệ tìm hiểu về vấn đề này.

>>> Xem thêm: Cách phân biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng. Hướng dẫn đọc thông tin sổ đỏ chi tiết

1. Khái niệm và quy định về đền bù loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Về khái niệm thu hồi đất, theo khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì:

“Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai”.

Hiện nay, pháp luật nước ta quy định ba nhóm trường hợp thu hồi đất, song trường hợp thu hồi đất có bồi thường về cây trồng phổ biến là trường hợp thu hồi đất phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh; mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 61 và 62 Luật Đất đai năm 2013.

Về khái niệm bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất thì cho đến nay, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan vẫn chưa có khái niệm chính xác, khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định khái niệm “bồi thường về đất”:

“Việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất”.

Đền bù cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước sẽ bồi thường cho những trường hợp người nông dân trồng cây trước đó trên khu vực đất bị thu hồi để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc bồi thường này dựa trên số lượng và loại cây trồng cụ thể mà người nông dân đã trồng, và được thực hiện để đền bù thiệt hại về tài sản mà người sử dụng đất gánh chịu do quá trình thu hồi đất gây ra.

1. Khái niệm và quy định về đền bù cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

>>> Xem thêm: Phí công chứng theo biểu giá đang áp dụng 2023 được tính thế nào?

2. Loại cây trồng nào được đền bù cao nhất khi Nhà nước thu hồi đất?

Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất và người sử dụng đất bị thiệt hại về tài sản do quá trình thu hồi gây ra, Nhà nước sẽ tiến hành bồi thường. Nguyên tắc đền bù cây trồng khi thu hồi đất được quy định cụ thể tại Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng”

Theo quy định, việc bồi thường cho cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo các trường hợp cụ thể như sau:

Xem thêm:  Người nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có bị cắt lương hưu không?

Bồi thường với cây trồng hằng năm: Trong trường hợp này, mức bồi thường được tính dựa trên giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị này được tính theo năng suất của vụ thu hoạch cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Bồi thường với cây trồng lâu năm: Đối với cây trồng lâu năm, mức bồi thường được tính dựa trên giá trị sẵn có của vườn cây lâu năm theo khung giá ở địa phương vào thời điểm thu hồi đất, nhưng không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Bồi thường với cây trồng có thể di chuyển đến nơi khác: Trường hợp này áp dụng cho cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến nơi khác. Người sở hữu cây trồng sẽ được bồi thường phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại.

Bồi thường về cây rừng: Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ, mức bồi thường sẽ được xác định dựa trên giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.

Trong các quyết định về mức bồi thường cây trồng do UBND cấp tỉnh tại các địa phương ban hành, thường có sự thể hiện rõ ràng về giá trị đền bù cho các loại cây trồng. Mức đền bù này có thể thay đổi theo thời gian và địa phương.

Ví dụ, ở một số quyết định như Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên, giá trị đền bù cho cây lâu năm được tính dựa trên giá trị hiện có của vườn cây. Đối với cây mới trồng, sẽ bồi thường chi phí mua cây, chi phí khác và công chăm sóc. Cây lâu năm trong vụ thu hoạch có thể tính bồi thường theo đường kính gốc hoặc đường kính tán lá. Đối với cây phải chặt bỏ, sẽ được bồi thường chi phí chặt hạ.

Như vậy, căn cứ vào bảng giá đền bù thiệt hại đối với cây trồng khi thu hồi đất, có thể kể đến một số loại cây trồng có giá đền bù cao nhất như cây ăn quả, cây trồng thời vụ, cây lâu năm, cây hoa và cây cảnh. Tuy nhiên, giá trị đền bù cụ thể có thể khác nhau tùy theo quy định tại từng địa phương và thời điểm.

>>> Xem thêm: Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế cần chú ý những giấy tờ gì?

2. Cây trồng nào được đền bù cao nhất khi Nhà nước thu hồi đất?

Để được bồi thường, cây trồng cần phải đáp ứng các yêu cầu như tuân thủ quy định pháp luật, trồng đúng mục đích, và gánh chịu thiệt hại do quá trình thu hồi đất gây ra. Mức đền bù cũng sẽ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường hợp.

3. Để cây trồng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, cần phải đáp ứng những điều kiện nào?

>>> Xem thêm: Công chứng uỷ quyền có yêu cầu cả 2 bên có mặt không? Phí công chứng giấy ủy quyền tính như thế nào?

Tuân thủ quy định pháp luật: Cây trồng phải được trồng trên đất sử dụng đúng mục đích và phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Điều này được quy định tại Điều 6 và Điều 92 của Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, cây trồng chỉ được coi là hợp pháp khi thỏa mãn ba yếu tố sau đây:

Xem thêm:  3 điểm quan trọng cần nhớ khi sử dụng thẻ Đảng viên

+ Cây trồng phải được trồng trước khi có kế hoạch và quyết định thu hồi đất.

+ Cây trồng phải tuân thủ đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện.

Thiệt hại do việc thu hồi đất của Nhà nước: Cây trồng cần phải gánh chịu những thiệt hại trực tiếp do việc thu hồi đất của Nhà nước gây ra. Hoạt động thu hồi đất phải là nguyên nhân gây ra trực tiếp những thiệt hại cho cây trồng, và thiệt hại này là hậu quả trực tiếp của hoạt động thu hồi. Trong trường hợp cây trồng bị thiệt hại do quá trình thu hồi đất, Nhà nước sẽ tiến hành bồi thường tài sản của người sở hữu cây trồng.

Tóm lại, để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, cây trồng phải tuân thủ quy định pháp luật và phải chịu thiệt hại trực tiếp do hoạt động thu hồi đất của Nhà nước gây ra. Sự liên quan giữa hoạt động thu hồi đất và thiệt hại của cây trồng cần phải được xác định theo mối quan hệ nhân quả.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Năm 2023, loại cây nào đem lại đền bù cao nhất khi Nhà nước thu hồi đất? Ngoài ra, nếu như bạn có thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và Sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Thủ tục cai nghiện bắt buộc theo quy định mới nhất

>>> Cộng tác viên là gì? Những điều bạn có thể chưa biết về công việc cộng tác viên?

>>> Phí công chứng nhà đất bên nào chịu? Chi phí tính như thế nào?

>>> Di chúc miệng là gì? Pháp luật có công nhận hợp pháp di chúc miệng không?

>>> Hướng dẫn cách tính phí công chứng hợp đồng thuê nhà đơn giản dễ hiểu nhất

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *