Đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập là gì? Cách thức phân loại và xếp hạng ĐVSN công lập cùng các vấn đề liên quan đến ĐVSN công lập hiện nay là điều nhiều người quan tâm. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc có liên quan theo quy định mới nhất hiện nay.

>>> Xem thêm: Các văn phòng công chứng quận Hoàng Mai hiện nay có thực hiện dịch vụ công chứng ngoài trụ sở không?

1. Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Ví dụ cụ thể

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân và cung cấp các dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Ngoài ĐVSN công lập trong nước thì khoản 1 Điều 3 Nghị định 120/2020/NĐ-CP còn định nghĩa về ĐVSN công lập ở nước ngoài.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì

Theo đó, đây là cơ quan thuộc Bộ, ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan của Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và đặt trụ sở ở nước ngoài.

Trong đó, để được coi là có tư cách pháp nhân, tổ chức, đơn vị cần phải đáp ứng các điều kiện nếu tại: Điều 74 Bộ luật Dân Sự năm 2015.

 • Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có cơ cấu tổ chức: Có cơ quan điều hành và các cơ quan khác.
 • Có tài sản độc lập với cá nhân hoặc pháp nhân khác;
 • Tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
 • Được nhân danh mình một cách độc lập khi tham gia các quan hệ pháp luật…

Có thể lấy ví dụ cụ thể về ĐVSN công lập là trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là cơ sở đào tạo bậc đại học, là ĐVSN công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Cụ thể tại Điều 1 Quyết định 1902/QD-TTg , các ĐVSN công lập trực thuộc Bộ Tư pháp gồm: Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Tư pháp, trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, trường Trung cấp Luật Vị Thanh; trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; trường Trung cấp Luật Đồng Hới; trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

>>> Xem thêm: Lần đầu làm sổ đỏ thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì, thủ tục gồm những bước nào? Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm những loại hình nào?

Tại khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức năm 2010, ĐVSN công lập gồm các loại hình sau đây:

– Được giao quyền tự chủ: Là đơn vị được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

– Chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn: Ngược lại với loại hình ở trên, ĐVSN công trong trường hợp này chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Riêng về mức tự chủ tài chính của ĐVSN công lập, chia thành các nhóm sau đây:

 • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
 • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.
 • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
 • Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Đây là đơn vị có mức tự bảo đảm chi phí hoạt đồng thường xuyên dưới 10% hoặc không có nguồn thu sự nghiệp.

3. Xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?

Việc xếp hạng ĐVSN công lập được thực hiện theo. Theo đó, việc xếp hạng thực hiện như sau:

– Thời hạn xếp lại hạng: 05 năm kể từ ngày có quyết định xép hạng lần trước. Ngoài ra, có thể rút ngắn thời gian và được xếp lại vào hạng liền kề trong trường hợp đặc biệt và ĐVSN công lập liên tục bảo đảm đạt tiêu chí cao hơn.

– Nhóm tiêu chí xếp hạng:

 • Nhóm tiêu chí về quy mô tổ chức, khối lượng công việc;
 • Nhóm tiêu chí về cơ cấu, trình độ lao động và độ phức tạp quản lý;
 • Nhóm tiêu chí về hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị công nghệ, phương tiện làm việc;
 • Nhóm tiêu chí về hiệu quả sử dụng các nguồn lực, kết quả hoạt động có thu và mức độ đáp ứng nhu cầu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; phát huy vai trò, tác dụng thực tế.
Xem thêm:  Nhận thừa kế đất cần chuẩn bị giấy tờ gì? Có cần công chứng không?

– Gồm 11 hạng: Hạng đặc biệt, hạng một, hạng hai, hạng ba, hạng bốn, hạng năm, hạng sáu, hạng bảy, hạng tám, hạng chín, hạng mười.

5. Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thế nào?

Sau khi nắm rõ định nghĩa đơn vị sự nghiệp công lập là gì, bài viết sẽ trình bày cụ thể về hoạt động của ĐVSN công lập. Cụ thể căn cứ Nghị định:

5.1 Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể

Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

– Đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

– Một ĐVSN công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại.

– Khi được thành lập mới, ĐVSN công lập phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trừ trường hợp thành lập để cung ứng dịch vụ sự nghẹp công cơ bản, thiết yếu. Riêng ĐVSN công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư thì phải đảm bảo hai tiêu chí này.

– Giải thể hoặc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả nhưng không được làm tăng số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã cấp, đảm bảo đúng số lượng cấp phó và thực hiện tinh giản biên chế.

5.2 Quỹ lương

>>> Xem thêm: Danh sách các văn phòng công chứng làm việc thứ 7 chủ nhật tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội?

Về chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, sẽ tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, khoản đóng góp theo tiền lương, phụ cấp lương theo chế độ với đơn vị sự nghiệp công hoặc theo lương căn cứ vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, các khoản đóng góp; định mức lao động.

Ngoài ra, khi chế độ tiền lương thực hiện sau khi cải cách tiền lương được áp dụng, việc xây dựng quỹ lương phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tiền lương để chi trả cho viên chức và người lao động.

Cụ thể:

– Đơn vị tự bảo đảm 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị;

– Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,5 lần quỹ lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị;

– Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,3 lần quỹ lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị.

5.3 Cơ cấu quản lý hoạt động

Về việc tổ chức bộ máy trong đơn vị sự nghiệp công lập, Điều 6 Nghị định 120 nêu rõ:

– Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư: Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị thuộc và trực thuộc theo Đề án tựu chủ đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn.

– Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn (với đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành) và xây dựng phương án sắp xếp lại (đơn vị cấu thành).

– Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Phải xây dựng phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5.4 Mức tự chủ tài chính

Mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành:

– Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (mức tự chủ tài chính bằng hoặc lớn hơn 100%);

– Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên: Tự chủ tài chính bằng hoặc lớn hơn 100% và chưa tự bảo đảm chi đầu tư.

– Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Mức tự chủ tài chính từ 10% đến dưới 100%.

Xem thêm:  Địa chỉ văn phòng công chứng quận Hoàng Mai

– Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Mức tự chủ tài chính dưới 10%.

5.5 Có bắt buộc phải cổ phần hoá không?

Việc cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập là một cách để xã hội hoá cung cấp dịch vụ công nhằm đưa đến cho người dân chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đồng thời, tại các văn bản về việc cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập cũng không có yêu cầu bắt buộc phải thực hiện điều này.

Tuy nhiên, có thể thấy, đây là một trong những mục tiêu thiết yếu, nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Chính trị đưa ra tai Nghị quyết 19/NQ/TW năm 2017.

Để được cổ phần hoá, các đơn vị sự nghiệp công lập bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điều 4 Nghị định 150 sau đây:

– Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm chuyển đổi.

– Sau khi xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập thì còn vốn nhà nước.

– Nằm trong danh mục các ngành, lĩnh vực thực hiện cổ phần hoá do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không bao gồm các ngành, lĩnh vực pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện cổ phần hoá.

– Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt.

Do đó, có thể thấy, việc chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần là không bắt buộc mà nó còn phụ thuộc vào việc đơn vị sự nghiệp đó có đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển đổi theo quy định nêu trên không.

Trên đây là những thông tin liên quan đến những điều cần biết về đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các tìm kiếm liên quan:

>>> Tìm đối tác hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ tại nội thành Hà Nội, yêu cầu đối tác làm việc uy tín, có trách nhiệm và mong muốn hợp tác lâu dài.

>>> Công chứng ngoài giờ hành chính hiện nay các văn phòng có được thu thêm phí hay không?

>>> Chứng thực chữ ký là gì? Chứng thực chữ ký cần có những yêu cầu gì và hết bao nhiêu tiền?

>>> Tìm cộng tác viên bán hàng, yêu cầu cộng tác viên đi làm được luôn, thân thiện, nhanh nhẹn chăm chỉ, không yêu cầu kinh nghiệm.

>>> Mua quà tặng ngày 20/10 chi phí sẽ được trừ khi tính thuế

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *