Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn.

>>> Xem thêm: Phòng công chứng Minh Khai có tuyển dụng nhân viên soạn thảo không?

1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn thanh niên Cộng sản (đoàn TNCS) Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị- xã hội của thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 26/3/1931 do Đảng cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Thế nào là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến độ tuổi từ 16-30 có nguyện vọng được kết nạp, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập – tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.

Đoàn TNCS là đoàn dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những thành viên của tổ chức chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Đoàn là nòng cốt trong phong trào chính trị và tổ chức thanh niên đảm bảo quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách chăm lo cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đoàn phối hợp cùng các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình để chăm lo giáo dục, đào tạo phát triển, bảo vệ thế hệ trẻ, đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức thanh niên tiến bộ để xây dựng phấn đấu cho đất nước phát triển.

>>> Xem thêm: Cách phân biệt sổ hồng, sổ đỏ theo quy định của pháp luật hiện hành để sử dụng sổ hồng, sổ đỏ đúng nhất.

2. Một số nguyên tắc chủ yếu của Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

Nguyên tắc tập trung dân chủ được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:

 • Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn là Đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên do cấp ấy bầu ra, thực hiện theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.  Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất.
 • Nghị quyết của Đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
 • Các thành viên được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình trước khi quyết định công việc hay biểu quyết nghị quyết của Đoàn, phần ý kiến thiểu số sẽ được bảo lưu và báo cáo lên cho Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc.
 • Bầu cử của Đoàn được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Đối với việc bầu cử BCH và các chức danh BCH; Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ủy ban kiểm tra; đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên được biểu quyết bằng bỏ phiếu kín.
Một số nguyên tắc chủ yếu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

3. Đoàn thanh niên TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức như thế nào?

Tổ chức của Đoàn gồm 04 cấp:

 • Cấp trung ương: Là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữa hai kỳ đại hội đại biểu toàn quốc, có nhiệm kỳ 5 năm và do đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bầu ra.
 • Cấp tỉnh và tương đương: Có nhiệm kỳ 5 năm 1 lần, lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội của mình. Ban chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương một năm họp ít nhất  kỳ.
 • Cấp huyện và tương đương: Cũng có nhiệm kỳ 5 năm 1 lần, lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội cấp mình. Ban chấp hành cấp huyện và tương đương một năm họp ít nhất bốn kỳ.
 • Cấp cơ sở: Gồm Đoàn cơ sở và chi Đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, trực thuộc cấp tỉnh hay cấp huyện còn tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị. Đoàn cơ sở là cấp trên của chi Đoàn, mỗi đơn vị có từ 02 chi đoàn và ít nhất 30 đoàn viên.
Xem thêm:  Số tiền phải chi trả để làm di chúc là bao nhiêu?[Tổng hợp chi tiết nhất]

4. Mối quan hệ của Đoàn TNCS trong hệ thống chính trị nước ta

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng tập hợp , giáo dục, rèn luyện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thế hệ trẻ. Mối quan hệ của Đoàn với các cơ quan, tổ chức khác được thể hiện như sau:

>>> Xem thêm: Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại văn phòng công chứng nào để đảm bảo uy tín tại trung tâm Hà Nội?

4.1 Đoàn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, hỗ trợ đắc lực trong việc giáo dục, tập hợp thanh niên dưới ngọn cờ của Đảng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Để phát huy tốt các vai trò của Đoàn đối với Đảng, cần tập trung vào các nhiệm vụ như tăng cường lãnh đạo, gắn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; với tư cách tổ chức chính trị – xã hội của thanh thiếu niên, Đoàn cần năng động, trao dồi kiến thức trong mọi hoạt động đem lại lợi ích quyền lợi cho thế hệ trẻ; Đảng định hướng cho Đoàn đường lối tự chủ để tự giải quyết, quyết định những việc quan trọng một cách có hiệu quả.

4.2 Đoàn TNCS đối với Nhà nước: 

 • Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội, mọi hoạt động điều nằm trong Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước chủ trương ban hành các cơ chế mới, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên phát huy hết khả năng, năng lực của mình vào công cuộc bảo vệ đất nước, thúc đẩy đất nước phát triển theo công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
 • Nhà nước đảm bảo nguồn kinh phí cho mọi hoạt động của Đoàn. Đoàn tham gia góp phần xây dựng, bảo vệ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước. Đoàn cũng có vai trò vận động, tuyên truyền người dân trở thành công dân tốt, giúp đỡ cho xã hội, chấp hành tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật nhà nước.

4.3 Đoàn TNCS đối với các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 • Đoàn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là liên minh rộng lớn để tập hợp xây dựng khối đoàn kết dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cùng một số tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,… liên kết với nhau tạo nên khối đoàn kết dân tộc, đưa đất nước phát triển với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, dân minh, bảo vệ hợp pháp quyền lợi, lợi ích cho thanh thiếu niên.
Xem thêm:  Địa chỉ văn phòng công chứng quận Tây Hồ

4.4 Đoàn TNCS đối với Đội Thiếu niên Tiền phong

 • Đoàn là người phụ trách, chăm sóc, giáo dục cho thiếu niên nhi đồng. Theo quy định của Đoàn: Đoàn phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn các em học tập làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan trò giỏi, phấn đấu để trở thành đoàn viên trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người công dân tốt giúp ích cho xã hội.
 • Đoàn cử đội ngũ phụ trách công tác Đội, tạo điều kiện giao lưu học hỏi, đẩy mạnh xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, huy động sức mạnh của xã hội để chăm lo cho các em.

Trên đây là bài viết trên đã giúp bạn hiểu về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các tìm kiếm liên quan:

>>> Đăng ký làm sổ đỏ online tại website nào? Đăng ký sổ đỏ online cần những giấy tờ gì ?

>>> Văn phòng nào công chứng ngoài trụ sở tại Hà Nội với giá cả hợp lý nhất? Đảm bảo uy tín, chất lượng.

>>> Cần làm hợp đồng thuê nhà thì cần liên hệ ai để được tư vấn trợ giúp? Cần có những giấy tờ gì để làm được hợp đồng thuê nhà.

>>> Văn phòng công chứng ở đâu thực hiện nhanh nhất các thủ tục công chứng, chứng thực. Chất lượng tốt giá cả hợp lý?

>>> Biển báo dừng lại- Ý nghĩa và mức phạt vi phạm

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *