Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào, cùng xem câu trả lời tại bài viết ngay dưới đây.

>>> Xem thêm: Cách phân biệt sổ đỏ và sổ hồng tránh lừa đảo

1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp nào?

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP gồm:

1- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

2- Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

3- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

4- Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

5- Hộ kinh doanh không gửi báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo/có yêu cầu bằng văn bản;

6- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án/đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách kiểm tra sổ đỏ giả ngay tại nhà

1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp nào?

2. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Quy trình làm công chứng văn bản hủy hợp đồng ủy quyền chi tiết nhất

Tùy thuộc vào trường hợp bị thu hồi, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận của hộ kinh doanh sẽ khác nhau. Cụ thể:

(1) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch :

– Ra thông báo về  hành vi vi phạm của hộ kinh doanh;

– Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Còn nếu hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì Phòng Tài chính – Kế hoạch:

– Ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh;

– Hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các c;

– Khôi phục lại Giấy chứng nhận của hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất;

– Thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

(2) Thu hồi Giấy chứng nhận của hộ kinh doanh thuộc trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện:

– Thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu chủ hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình.

– Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc giải trình không được chấp thuận thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế cần những hồ sơ gì?

Xem thêm:  Hóa đơn không yêu cầu thông tin về đơn vị tính, số lượng và đơn giá khi nào?

(3) Thu hồi Giấy chứng nhận của hộ kinh doanh thuộc trường hợp kinh doanh ngành, nghề bị cấm

Đối với trường hợp này, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện theo trình tự như sau:

– Ra thông báo về hành vi vi phạm;

– Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của hộ kinh doanh.

(4) Thu hồi Giấy chứng nhận hộ kinh doanh thuộc trường hợp hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập:

– Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ra thông báo về hành vi vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Nếu hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình thành lập và có thành viên không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Nếu quá thời hạn mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

(5) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản, Phòng Tài chính – Kế hoạch:

– Thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến giải trình;

– Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(6) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật

– Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở quyết định của Tòa án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án.

– Trường hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo trình tự:

  • Thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu chủ hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình.
  • Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc giải trình không được chấp thuận thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Xem thêm:  Tai nạn lao động khi làm việc - Doanh nghiệp cần thực hiện quy trình xử lý như thế nào?

Trên đây là giải đáp về: Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp nào? Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm

>>> Cách chia thừa kế theo di chúc đơn giản, chi tiết nhất

>>> Dịch thuật lấy ngay đảm bảo uy tín nhanh gọn tại Hà Nội

>>> Thủ tục chứng thực chữ ký cần những thủ tục gì?

>>> Hợp đồng thuê nhà cần những thủ tục quan trọng gì mới nhất

>>> Quy trình đăng ký làm sổ đỏ online chi tiết nhất

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *