Hiện nay, thực trạng các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền vẫn còn khá phổ biến. Vậy đất như thế nào thì là đất giao trái thẩm quyền? Đất giao trái thẩm quyền có được cấp Sổ đỏ hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Văn phòng công chứng uy tín hàng đầu tại Hà Nội? Thực hiện thủ tục công chứng nhanh chóng, chính xác và chi phí hợp lý.

1. Đất giao trái thẩm quyền là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về đất trái thẩm quyền như sau:

“Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác”.

Theo đó, đất được giao không đúng thẩm quyền có thể thuộc hai trường hợp sau:

1.1. Trường hợp 1: Đất được giao bởi người đứng đầu dân cư hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) mà không có theo quy định luật về đất đai qua nhiều luật đất đai từ năm 1987 cho đến nay.

Dù có nhiều Luật Đất đai đã được thay thế như Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, và Luật Đất đai 2013, quyền giao đất cho hộ gia đình và cá nhân vẫn được thống nhất nhất là thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận , xã, thành phố thuộc tỉnh). Khi mà đất được giao cho hộ gia đình hoặc cá nhân không theo quy định nêu trên thì đó được coi là đất được giao không đúng thẩm quyền.

1.2. Trường hợp 2: Tổ chức được giao đất, cho thuê đất nhưng lại tự ý phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên

Việc tự phân phối và bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên, và xã viên được thực hiện một cách đa dạng và do nhiều tổ chức khác nhau tiến hành. Những tổ chức này thường không có thẩm quyền giao đất, nhưng vẫn tự ý tiến hành phân phối và sắp xếp đất cho nhân viên và xã viên. Các tổ chức này có thể bao gồm đơn vị quốc phòng, xí nghiệp, công ty, các cơ sở giáo dục và đào tạo ở mọi cấp, bệnh viện, và các cơ quan và đơn vị khác.

>>> Xem thêm: Các văn phòng công chứng có nhận làm sổ đỏ hay không? Văn phòng công chứng làm việc thứ 7 chủ nhật.

1. Đất giao trái thẩm quyền là gì?

2. Đất bán trái thẩm quyền có được cấp Sổ đỏ không?

Đất giao trái thẩm quyền có được cấp Sổ đỏ hay không phụ thuộc vào các điều kiện do pháp luật quy định như sau:

2.1. Giai đoạn 1: Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định này”

Theo đó, để được cấp Sổ đỏ, hộ gia đình, cá nhân cần biết các vấn đề pháp lý như sau:

  • Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

– Đất không có tranh chấp

– Phù hợp với quy hoạch

  • Quy định về diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận:
Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản chính khi làm mất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, diện tích được cấp Giấy chứng nhận như sau:

– Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở (hạn mức mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ khác nhau – phải xem quy định của từng địa phương).

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

– Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.

– Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì:

+ Diện tích đất ở được công nhận như quy định đối với thửa đất có nhà ở.

+ Phần diện tích còn lại đã xây dựng công trình sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận như quy định đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp.

– Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định là đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo quy định trên thì được xác định là đất nông nghiệp.

>>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền như thế nào? Văn phòng công chứng nào ở Hà Nội làm dịch vụ này?

2. Đất giao trái thẩm quyền có được cấp Sổ đỏ không?

2.2. Giai đoạn 2: Đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2014

Tương tự như giai đoạn trước 15/10/1993, giai đoạn này hộ gia đình, cá nhân cần biết 02 vấn đề pháp lý như sau:

  • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận

– Không có tranh chấp.

– Phù hợp với quy hoạch

Mặc dù điều kiện được cấp Giấy chứng nhận của 02 giai đoạn trên theo quy định là giống nhau nhưng điểm khác biệt là diện tích được cấp Giấy chứng nhận và tiền sử dụng đất phải nộp.

  • Diện tích được cấp Giấy chứng nhận

– Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở (hạn mức giao đất mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ khác nhau).

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

– Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó (hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài).

Xem thêm:  Giáo viên có được mở lớp dạy thêm tại nhà không?

– Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định đối với từng loại đất như trên.

– Phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo diện tích đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo quy định trên thì được xác định là đất nông nghiệp.

2.3. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/07/2014 trở về sau

Hiện nay, nếu hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không phải là UBND cấp huyện thì không những không được cấp Giấy chứng nhận mà còn bị thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao.

Như vậy, đất giao không đúng thẩm quyền là đất không phải do cơ quan có thẩm quyền giao đất theo từng giai đoạn thực hiện (UBND cấp huyện, cấp tỉnh). Mặc dù là đất giao không đúng thẩm quyền nhưng nếu được giao, được phân trước ngày 01/7/2014 vẫn được cấp Giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khóa tìm kiếm:

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng uy tín tại Hà Nội, các văn phòng công chứng quận Hoàng Mai

>>> Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh chóng, uy tín nhất Hà Nội ở đâu? Nên làm sổ đỏ ở văn phòng luật sư hay văn phòng công chứng?

>>> Di chúc không công chứng có hiệu lực pháp lý hay không? Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế nhanh chóng hàng đầu Hà Nội.

>>> Phí công chứng mua bán nhà đất hiện nay quy định như thế nào? Ở đâu công chứng hợp đồng mua bán nhà đất phí rẻ nhất Hà Nội?

>>> Người chưa thành niên có được thực hiện giao dịch dân sự không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *